Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang Yatim Piatu sebagai Mustahiq Zakat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fattach, An'im (2010) Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang Yatim Piatu sebagai Mustahiq Zakat. Undergraduate thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya.

[img] Text
An'im Fattach_C01206016.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31973

Abstract

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: 1. Apa dasar penetapan BAZ Duduk Sampeyan menetapkan yatim piatu sebagai mustahiq zakat? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan BAZ Duduk Sampeyan tentang yatim piatu sebagai mustahiq zakat? Data penelitian ini dihimpun melalui studi lapangan dengan teknik pengumpulan data dimana menggunakan interview sebagai bentuk komunikasi verbal dalam artian mengadakan wawancara langsung dengan disusun secara sistematis dan teratur sehingga hal yang dikehendaki dapat terungkap (interview terpimpin), dokumentasi yang digunakan untuk menelaah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu untuk kemudian ditelaah dan dikaji secara terperinci dan kajian pustaka sebagai pisau dalam menganalisa permaslahan yang kami bahas dengan cara menelaah beberapa literatur yang bersangkutan dengan permasalah ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa kesimpulan antara lain: 1. Dasar yang digunakan BAZ Duduk Sampeyan dalam menetapkan penetapannya yaitu surat Al-Maun dan surat Al-Maidah ayat dua yang intinya adalah perintah untuk hidup sating tolong menolong dalam membina Al-Birru yaitu baik dan berfaedah yang didasarkan kepada menegakkan taqwa kepada Allah SWT, dan seruan agar masyarakat bertanggung jawab sepenuhnya dalam menangani kemiskinan serta peringatan kepada muslimin agar tidak menghardik anak yatim akan tetapi harus memperhatikan secara khusus supaya kita tidak termasuk orang yag lalai akan agama dan mensyukuri nikmat-Nya. 2. Dipandang dari segi agama Islam (fiqh empat madzhab) penetapan tersebut dapat disahkan apabila kategori yang mereka tetapkan tidak bertentangan dengan syarat mustahiq zakat dan pembuktian yang valid.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Creators:
CreatorsEmailNIM
Fattach, An'im--UNSPECIFIED
Subjects: Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah
Zakat
Keywords: Penetapan BAZ; Yatim Piatu; Mustahiq Zakat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga Islam
Depositing User: Editor : Abdun Nashir------ Information------library.uinsby.ac.id
Date Deposited: 10 May 2019 08:33
Last Modified: 10 May 2019 08:33
URI: http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/31973

Actions (login required)

View Item View Item